گزارش پژوهش درس تفکر و سبک زندگی

مطالب دیگر:
🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آستانه اشرفیه🔗شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های مرزی غرب🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آمل🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابل🔗شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه حله🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بابلسر🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بهشهر🔗تحقیق بررسی سازه‌هاي باز شونده و جمع شونده🔗شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه مند🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چالوس🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان جویبار🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد🔗شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های کل – مهران و جزایر خلیج فارس🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نکا🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نور🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نوشهر🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامسر🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ساری🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان سوادکوه🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان تنکابن🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان قائم شهر🔗شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بین بندر عباس – سدیج🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ابرکوه🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان🔗شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بافق
پژوهش دانش آموزی مهارت و قاطعیت و جرات ورزی ساختار گزارش پژوهش طرح روی جلد(شامل عنوان پژوهش ، نام پژوهشگران،دبیر،نام مدرسه،سال انجام پژوهش) صفحه بسم الله الرحمن الرحیم فهرست عنوان یا پرسش پژوهش هدف پژوهش شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات نتایج پژوهش خلاصه...پژوهش دانش آموزی مهارت و قاطعیت و جرات ورزی


ساختار گزارش پژوهشطرح روی جلد(شامل عنوان پژوهش ، نام پژوهشگران،دبیر،نام مدرسه،سال انجام پژوهش)


صفحه بسم الله الرحمن الرحیم


فهرست


عنوان یا پرسش پژوهش


هدف پژوهش


شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات


نتایج پژوهش


خلاصه گزارش


منبع


عنوان یا پرسش پژوهش:

مهارت و قاطعیت و جرئت ورزی


در 10 صفحه آماده و تهیه شده
هدف پژوهشاشکال در رفتار جرأت مندانه،چه مشکلاتي براي فرد ايجاد مي کند و آموختن اين مهارت چه فايده اي براي ما خواهد داشت؟
آيا تا به حال در شرايطي قرار گرفته ايد که علي رغم ميل خود مجبور به پذيرفتن خواسته ديگران باشيد،براي نمونه دوستي تلفن کرده و اظهار مي کند که مي خواهد جمعه به منزل شما بيايد در حالي که شما برنامه ديگري براي خود درنظر گرفته ايد.آيا مواردي پيش آمده که نتوانيد رنجش و ناراحتي خود را از ديگران بيان کنيد؟
آيا تا به حال در شرايطي قرار گرفته ايد که نتوانيد مخالفت و اعتراض خود خود را با نظر ديگران ابراز کنيد و حق خود را بگيريد؟
در فروشگاهي،فروشنده با چرب زباني و به زور مي خواهد جنس خود را بفروشد چه عکس العملي از خود نشان خواهيد داد؟
راننده تاکسي،دستگاه تاکسي متر خود را روشن نمي کند و شرم و خجالت به شما اجازه نمي دهد به او تذکر دهيد تاکسي متر را روشن کند و کرايه بيشتر از شما مي گيرد.به نظر مي رسد که تقريباً همه آدم ها،به ويژه در جامعه ما که کمتر به آموزش اين مهارت اهميت داده شده است،تجربه چنين مشکلاتي را دارند که در اين صورت گفته مي شود اين افراد در رفتار جرات مندانه مشکل داشته و افراد قاطعي نيستند.
فهرست


عنوان یا پرسش پژوهش


هدف پژوهش


شیوه و ابزار گردآوری اطلاعات


نتایج پژوهش


خلاصه گزارش


منبع


3el.ir