عیوب جوشکاری

مطالب دیگر:
تحقیق درباره شمشیر دولبه گاز اوزونتحقیق درباره شمه ‏اى از فضايل خديجه تحقیق درباره شهادت امام جعفر صادقتحقیق درباره شهادت آيت الله سيد عبدالحسين دستغيبتحقیق درباره شهرك يا آتي شهرتحقیق درباره شهید سید ابراهیم موسویتحقیق درباره شوري خاكتحقیق درباره شیر و تولیدات شیریپاورپوینت درباره ترمومتر (دماسنج) ديجيتالپاورپوینت درباره ترويج الگوي مصرف در رسانهپاورپوینت درباره تطبیق ده ویژگی اقتصاد مقاومتی و برونسپاریپاورپوینت درباره تکنیک های پیشرفته شمارشپاورپوینت درباره تیتانیمپاورپوینت درباره جشنواره جابربن حیانپاورپوینت درباره جمعيت شناسيدانلود پاورپوینت درباره جوانهپاورپوینت درباره چگونه خبر بد را به والدين بدهیمپاورپوینت درباره حسابداری تحقیق و توسعهپاورپوینت درباره خدمات متقابل ايران واسلامپاورپوینت درباره حقوق بيمارپاورپوینت درباره خانواده درمانیپاورپوینت درباره داده های ساختمان زمین شناسیجزوه کامل فیزیک یازدهم + نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی( رشته ریاضی فیزیک 237 صفحه)پاورپوینت درباره درآمد عملیاتیپاورپوینت درباره درس نظام بهداشتی و درمانی تطبیقی (معرفی ابعاد مختلف کشور کره ی جنوبی)
مقدمه 4 روی هم افتادگی (انباشتگی جوش در کنارهها( overlap or over - roll 5 سوختگی یا بریدگی کناره جوش Underecut 6 آخالهای سرباره Slag inclusion 7 ذوب ناقص L.O.F Lack of fusion 7 تخلخل Porosity 8 همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment 9 نفوذ ناقص L.O....

مقدمه 4


روی هم افتادگی (انباشتگی جوش در کناره‌ها( overlap or over - roll 5


سوختگی یا بریدگی کناره جوش Underecut 6


آخالهای سرباره Slag inclusion 7


ذوب ناقص L.O.F Lack of fusion 7


تخلخل Porosity 8


همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment 9


نفوذ ناقص L.O.P Lack of pentertation 10


ترک جوش Weld cracking 10


ترک به صورت خط مرکزی 12


ترک مرکزی ناشی از جدایش 12


ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش 13


ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش 13


ترک منطقه متأثر از جوش 14


ترک عرضی 15


پیچیدگی 16


انواع پیچیدگی 17


کنترل اعوجاج پس از جوشکاری 18


آنیل کردن 18


تنش زدایی 18


نرمال کردن 19


بازرسی قبل از جوشکاری 19


بازرسی موقع جوشکاری 20


بازرسی بعد از جوشکاری 20


ضوابط پذیرش 20


ازمایشات مخرب 23


ازمایشات غیر مخرب 23


بازرسي چشمي VT 23


کاربرد : 24


بازرسی با مایعات نافذ (PT) 25


انواع روشها 26


مزاياي بازرسي با مايع نافذ 28


محدوديت بازرسي با مايع نافذ 29


بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT) 30


مزاياي آزمايش با ذره مغناطيسي 33


محدوديت آزمايش با ذره مغناطيس 34


بازرسی رادیو گرافی (RT) 35


بازرسی التراسونیک (UT) 37


بازرسی جریانهای گردابی (ET) 39


نکاتی در مورد جوشکاری و بازرسی چشمی 40


مونتاژ اتصالات 43


پاس ریشه جوش 45


پیش گرمی و دماهای بین پاس 45


آزمایش بین لایه ای 46


عملیات حرارتی بعد از جوشکاری 49


توضیحاتی پیرامون WPS & PQR 49


PQR (Record (Procedure Qualification 51


روش تهیهPQR 52


مراحل زیر برای تهیه PQRپیشنهاد میشود. 53
مقدمه

با توجه به پیشرفت های روزانه در زمینه های علمی و تخصصی شدن رشته های گوناگون به خصوص در رشته عمران کلیه متخصصان وظیفه دارند در حیطه مسئولیت خود دقت نظر بیشتری را انجام دهند .در این پروژه سعی بر این داشته ایم چکیده ای از مطالب جوش و بازرسی جوش را ارایه دهیم


این پروژه را در دو قسمت تنظیم نموده ایم ؛


در قسمت اول را بررسی می کنیم :


چون مواد و فلزات تشکیل‌ دهنده و جوش‌ دهنده و گیرنده از لحاظ متالوژیکی بایستی دارای خصوصیات مناسب باشند، بنابراینجوشکاریاز لحاظ متالوژیکی بایستی مورد توجه قرار گیرد که آیا قابلیت متالوژی و فیزیکیجوشکاری دو قطعه مشخص است؟ پس از قابلیت متالوژی ، آیا قطعه‌ای را که ایجادمی‌کنیم، از لحاظ مکانیکی قابل کاربرد و سالم است؟ آیا می‌توانیم امکانات و وسائلبرای نیازها و شرایط مخصوص این جوشکاری ، مثلاً گاز و دستگاه را ایجاد نمائیم و برفرض ، ایجاد نیرو در درجه حرارت بالا یا ضربه زدن در درجه حرارت پایین ممکن باشد؟زیرا استانداردهای مکانیکی و مهندسی و صنعتی جوشکاری باید در تمام این موارد رعایتشود تا جوش بدون شکستگی و تخلخل و یا نفوذ سرباره و غیره انجام گیرد.تکرارمی‌شود در جوشکاری تخصصی و اصولاً تمام انواع جوش ، قابلیت جوش خوردن فلزات را بایددقیقاً دانست. در مورد مواد واسطه و الکترود و پودر جوش ، باید دقت کافی نمود. محیطلازم قبل و در حین جوشکاری و پس از جوشکاری را مثلاً در مورد چدن ، باید بوجودآورد. گازهای دستگاههای مناسب و انتخاب فلزات مناسب از لحاظ ذوب در کوره ذوب آهن وبعد در حین جوشکاری از لحاظ جلوگیری از صدمه گاز - آتش و مشعل و برق و هوای محیط ووضعیت جسمانی و زندگی جوشکار ، خود نکات اساسی دیگر هستند که مشکلات جوشکاریمی‌باشند.
و در قسمت دوم درباره بازرسی جوش بحث می کنیم :


به منظور اطمینان از کیفیت جوش و مطابقت آن با خواسته ها و نیازها کلیه مراحل مختلف جوشکاری باید کنترل و مورد بازرسی دقیق قرار گیرند. انجام بازرسی در کلیه مراحل ( قبل از جوشکاری ، درحین جوشکاری ، بعد از جوشکاری ) باعث کاهش هزینه های تعمیرات و دوباره کاری شده و حصول جوش بدون عیب و با کیفیت بالا را تضمین می نماید.

روی هم افتادگی (انباشتگی جوش در کناره‌ها( overlap or over - roll

نقصیدر کنار یا ریشه جوش که به علت جاری شدن فلز بر ری سطح فلز پایه ایجاد می شود بدوناینکه ذوب و جوش خوردن با آن ایجاد شود.


علت :

1. سرعت حرکت کمتر از حالت نرمال یا طبیعی


2. زاویه نادرست الکترود


3. استفاده از الکترود با قطر بالا


4. آمپراژ خیلی کم


نتیجه :

عوامل فوق کاری مانند بریدگی کناره دارد و یک منطقه تمرکز تنش ازفلز جوش ترکیب نشده ایجاد می‌کند.


سوختگی یا بریدگی کناره جوش Underecut

شیاری در کنار یا لبه جوش که بر سطحجوش و یا بر فلز جوشی که قبلا را سبب شده است قرار دارد.
علت :


1. آمپر زیاد


2. طول قوس زیاد


3. حرکت موجی زیاد الکترود


4. سرعت بسیار زیاد حرکت جوشکاری


5. زاویه الکترود خیلی به سطح اتصال متمایل بوده است.


6. سرباره با ویسکوزیته زیاد


نتیجه:


عوامل فوق موجب یک منطقه تمرکز و یک منطقه مستعد برای ایجاد ترکخستگی می‌شود.


آخالهای سرباره Slag inclusion

به هر ماده غیر فلزی که در یک اتصال جوشبوجود می‌آید آخالهای سرباره می‌گویند؛ این آخالها می‌توانند در رسوب جوش نقاطضعیفی ایجاد کنند.


علت:


1. پاک نشدن مناسب سرباره از پاسهای قبلی


2. آمپراژ ناکافی


3. زاویه یا اندازه الکترود نادرست


4. آماده سازی غلط


نتیجه :


آخالهای سرباره استحکام سطح مقطع جوش را کاهش می‌دهند و یک منطقهمستعد ترک ایجاد می‌کنند.


ذوب ناقص L.O.F Lack of fusion

عدم اتصال بین فلز جوش و فلز پایه یابین پاسهای جوش


علت:


1. استفاده از الکترودهای کوچک برای فولاد ضخیم و سرد


2. آمپراژ ناکافی


3. زاویه الکترود نامناسب


4. رعت حرکت بسیار زیاد


5. سطح کثیف (پوسته نورد ، لکه ، روغن و ...)


نتیجه :


اتصال جوش را ضعیف می‌ماند و به یک منطقه مستعد ایجاد خستگی تبدیلمی‌شود.تخلخل Porosity

تخلخل سوارخ یا حفره‌ای‌ است که به صورت داخلی یا خارجی درجوش دیده می‌شود. تخلخل می‌تواند از الکترود مرطوب ، الکترود روکش شکسته یا ازناخالصی روی فلز پایه ایجاد شود. همچنین به نامهای (مک لوله‌ای) ، (مک سطحی) و (سوراخهای کرمی) نیز شناخته می‌شود.

علت :


1. سطح فلز پایه آلوده مثل آلودگیهای روغن ، غبار ، لکه یا زنگار


2. مرطوب بودن روکش الکترود


3. محافظت گازی ناکافی قوس


4. فلزات پایه با مقادیر بالای گوگرد و فسفر


نتیجه :


به شدت استحکام اتصال جوش شده را کاهش می‌دهد. تخلخل سطحی به اتمسفرخورنده اجازه می‌دهد که فلز جوش را مورد حمله قرار دهد و موجب نقص در آن شود.


همراستا نبودن اتصال جوش Join misagnment

این مشکل معمولا همراستا و همسطحنبودن قطعاتی که به هم جوش می‌شوند نامیده می‌شوند. عدم همراستایی یک مشکل معمول درآماده سازی روشهای لب به لب است و هنگامی ایجاد می‌شود که صفحات ریشه و صفحات اتصالاز فلز پایه در محل درست خود برای جوشکاری قرار نگرفته‌اند.


علت :


1. مونتاژ نادرست قطعاتی که باید جوش شوند.


2. خال جوشهای ناکافی که می‌شکند یا بست زدن ناکافی که موجب حرکت می‌شود.


نتیجه :


همراستا بودن جدی است، زیرا نقص در ذوب لبه ریشه موجب ایجاد مناطقتمرکز تنش می‌شود در سرویس دهی موجب شکست خستگی زود رس اتصال می‌شود.


نفوذ ناقص L.O.P Lack of pentertation

عدم نفوذ کامل فلز جوش به ریشهاتصال


علت :


1. آمپر بسیار پائین


2. فاصله ریشه ناکافی


3. استفاده از الکترود با قطر بالا


4. سرعت حرکت زیاد


نتیجه:


سرعت جوش را ضعیف می‌کند و به مستعد ایجاد خستگی تبدیل می‌شود.
ترک جوش Weld cracking

انواع مختلفی از عدم اتصال ممکن است در جوش یامناطقی که تحت تأثیر حرارت قرار می‌گیرند، رخ دهد. جوشها ممکن است دارای تخلخل ،آخالهای سرباره یا انواع ترکها باشند. تخلخل و آخالهای سرباره شاید در جوش تا حدیقابل قبول باشد اما ترکها در جوش هرگز قابل قبول نمی‌باشند. وجود ترک در جوش یا درمجاورت جوش نشانگر این مسئله می‌باشد که حتما مشکلی در حین کار وجود داشته است. بررسی دقیق ترکها ، تعیین علت اجاد آنها و نیز راههای جلوگیری از آنها را برای ماامکان پذیر می‌سازد. در ابتدا ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که بین ترک وشکست تفاوت قائل شویم. منظور ما از ترک ، پدیده‌ای است که در اثر عواملی مانندانجماد ، سرد شدن و تنشهای داخلی که به علت انقباض جوش می‌باشد ایجاد می‌گردد. ترکهای گرم ، ترکهایی می‌باشند که در دماهای بالا رخ می‌دهند و معمولا به انجمادربط دارند.ترکهای سرد ترکهایی هستند که بعد از اینکه جوش به دمای اطاقرسید، رخ دهد و ممکن است حتیبه HAZ رابط داشته باشد. بیشتر ترکها در اثر تنشهایفیزیکی انقباض که معمولا با کشیدن یا تغییر شکل جسم همراهی باشد در هنگام سرد شدنجوش رخ می‌دهد، ایجاد می‌شوند، اگر انقباض محدود شود، این تنشهای فیزیکی کرنشی ،تنش داخلی پسماند را بوجود می‌آورند که این تنهای پسماند منجر به ایجاد ترکمی‌شوند. در واقع دو نیروی مخالف وجود دارد:


1. تنشی که بوسیله انقباض ایجاد می‌شود.


2. استحکام و سختی فلز پایه


تنشهای ناشی از انقباض با افزایش حجم فلزیکه تحت انقباض قرار گرفته است، افزایش می‌یابد. جوشهایی در ابعاد بزرگ و فرآیندهاییبا نفوذ زیاد کرنشهای انقباضی را افزایش می‌دهند. تنشهایی که در اثر کرنشهایانقباضی ایجاد می‌شود با افزایش استحکام فلز پر کننده و فلز پایه افزایش می‌یابد. همچنین وقتی که استحکام تسلیم افزایش باید تنش پسماند نیز افزایش می یابد.


1. ضرورت جوشکاری


2. پیشگرم


3. دمای بین پالسی


4. عملیات حرارتی پس از جوش


5. طراحی اتصال


6. روشهای جوشکاری


7. مواد پر کننده


ترک به صورت خط مرکزی

ترک به صورت خط مرکزی در مرکز یک پاس جوش معین قراردارد. اگر انتهایی کپاس جوش داشته باشیم و اینپالیدرمرکز اتصال باشد آنگاه اینترکمرکزی در مرکزاتصال نیز رار خواهد داشت. در مورد پاس های چند تای که چندین پاسدر هر لایه وجود دارد ترک مرکزی از نظر هندسیب ممکن است در مرکز اتصال قرار نداشتهباشد. ار چه اغلب دیده می شود که در مرکزاتصال قرار دارد. علت ترک مرکزی یکی از سهپدیده زیر می باشد:


1. ترکی که ناشی از جدایش و تفکیک باشد.


2. ترکی که مربوط به شکل گرده جوش می‌باشد.


3. ترکی که مربوط به تغییرات سطحی می‌باشد.


متأسفانه تمام سهپدیده فوق خودشان را در قالب یک نوع آشکار می‌کنند و تشخیص دادن ترک مشکل می‌باشد. علاوه بر این ، تجربه‌ها نشان داده‌اند که اغلب 2 یا حتی 3 پدیده فوق با یکدیگربرهمکنش داده و در ایجاد ترک مؤثرند. در واقع درک مکانیسم اصلی هر یک از انواعترکهای مرکزی به ما کمک می‌کنند تا به دنبال راه حلی برای از بین بردن ترک باشیم.


ترک مرکزی ناشی از جدایش

این ترکها وقتی رخ می‌دهد که ترکیباتی با نقطهذوب پایین نظیر فسفر ، روی ، مس و گوگرد در نقاط خاصی در حین فرآیند سرد شدن جدایشیابند. در حین فرآیند انجماد ، ترکیباتی با نقطه ذوب پایین در فلز مذاب به نواحیمرکزی اتصال رانده می‌شود چون آنها تا آخرین ترکیباتی هستند که شروع به انجمادمی‌کنند و جوش در این نواحی تمایل به تفکیک و جدایش می‌یابد. در جوشکاری می‌توان ازالکترودهایی با مقادیر بالای منگنز استفاده تا بتوانیم بر تشکیل سولفید آهن با نقطهذوب پایین غلبه کنیم. متأسفانه این مفهوم نمی‌تواند برای مواد غیر فرار دیگری بجزگوگرد بکار رود.


ترک مرکزی ناشی از شکل گرده جوش

نوع دوم ترک مرکزی ، ترک ایجاد شده در اثرشکل پالس جوش می‌باشد، این ترک در فرآیندهایی که همراه با نفوذ عمیق می‌باشند نظیرفرآیند FCAW , SAWتحت محافظCO2دیده می‌شود. وقتی که یک پالسجوشکاری دارای عمق بیشتری نسبت به هضم آن جوش (در نمای سطح مقطع) باشد. برای رفعاین نوع ترک ، پالسهای جوش باید دارای عرضی حداقل برابر با عمق باشد. توصیه می‌شودکه نسبت پهنای جوش به عمق آن برابر با 1 به 14/1 به 1 باشد تا این نوع ترک رفع شود. اگر از پالسهای چندتایی استفاده شود هر پاس دارای پهنای نبت به عمق آن باشد، یک جوشفاقد ترک خواهیم داشت. وقتی که یک ترک مرکزی بخار شکل پاس تحت بررسی است، تنها راهحل این است که نسبت پهنای جوش به عمق آنرا تغییر دهیم. این موضوع شاید دربرگیرنده آن باشد که تغییری در طراحی اتصالها داشته باشیم. از آنجایی که عمق جوشتابعی از نفوذ می‌باشد شاید مفید باشد که مقدار نفوذ را کاهش دهیم بدین منظورمی‌توانیم از آمپرهای پایینتر و الکترودهایی با قطرهای بالاتر استفاده کنیم. راهکارهای فوق دانسیته جریان را کاهش می‌دهد و مقدار نفوذ را محدود می‌کند.


ترک مرکزی ناشی از شرایط سطحی جوش

آخرین مکانیسمی که سبب ایجاد ترک مرکزیمی‌باشد تغییر شرایط سطحی می‌باشد. وقتی جوشهایی با سطح مقعر ایجاد می‌شود تنشهایناشی از انقباضهای داخلی موجب می‌شود که سطح جوش کشیده شود. برعکس وقتی که سطح جوشمحدب باشد نیروی ناشی از انقباضهای درونی موجب می‌شود که سطح جوش فشرده می‌شود. سطحجوش مقعر ، اغلب ناشی از ولتاژهای بالای قوس می‌باشد. کمی کاهش در ولتاژ قوس موجبمی‌شود که گرده جوش به حالت محدب تغییر شکل دهد و تمایل به ترک حذف گردد. سرعتهایحرکت بالا نیز ممکن است به این موضوع کمک کند و کاهش در سرعت حرکت جوشکاری ، مقدارپراکندگی توسط جوش را افزایش می‌دهد و سطح جوش به صورت محدب تغییر حالت می‌دهد. جوشکاری در حالت قائم سر پایین باعث ایجاد این نوع ترک می‌شود. جوشکاری در حالتقائم رو به بالا می‌تواند از بروز این نوع ترک جلوگیری نماید.
ترک منطقه متأثر از جوش

ترک منطقه متاثر از جوش (HAZ) بوسیله جدایشی کهبلافاصله مجاور گرده جوش رخ می‌دهد مشخص می‌شود، اگر چه این نوع ترک مربوط بهفرآیند جوشکاری می‌باشد با این حال ترکی است که در روی پایه رخ می‌دهد نه درخودجوش. این ترک به نام تک مجاور جوش ، ترک گوشه‌ای یا ترک تأخیری نیز نامیده می‌شود. چون این ترک بعد از اینکه فولاد در دمای f ْ400 انجماد یافته است رخ می‌دهد ترکانجمادی نیز نامیده می‌شود و چون با هیدروژن نیز همراه می‌باشد ترک همراه باهیدروژن نیز نامیده می‌شود. برای اینکه ترک HAZ رخ دهد سه شرط باید بطور همزمانبرقرار باشد:

1. باید مقدار کافی هیدروژن وجود داشته باشد.


2. جوش باید به حد کافی نفوذ پذیر باشد.


3. باید به حد کافی تنشهای داخلی یا پسماند وجود داشته باشد.حذف یکی از سهشرط فوق معمولا باعث می‌شود که این نوع ترک از بین برود. در جوشکاری ، یک راه برایحذف این نوع ترک این است که دو یا سه متغیر (مقدار جوش نفوذ پذیر جوش) را محدودکنیم. هیدروژن از منابع مختلفی می‌تواند وارد جوش شد. رطوبت و ترکیبات آلی منابعاصلی هیدروژن در جوش می‌باشند. هیدروژن می‌تواند در فولاد ، الکترود ، ترکییباتروپوش الکترود و در آتمسفر وجود داشته باشد.
ترک عرضی

ترک عرضی ترک متقاطع نیز نامیده می‌شود. ترکی است که در جهت عمودبر طول جوش ایجاد می‌شود. این نوع ترک از انواعی است که اغلب در جوشکاری با آنمواجه می‌شویم و معمولا جوشی که دارای استحکام بالاتری در مقایسه با فلز پایهمی‌باشد دیده می‌شود. این نوع ترک می‌تواند همراه با هیدروژن نیز باشد و کل ترکمنطقه متأثر از جوش HAZ که پیشتر شرح داده شد ناشی از مقدار بالای هیدروژن ، تنشهایپسماند و ریز ساختارهای حساس می‌باشد. فرق عمده بین این دو ترک این می‌باشد کهترک عرضی در فلز جوش نتیجه تنش پسماند طولی می‌باشد. چنانچه پاس جوشکاری بصورت طولیانقباض یابد، فلز پایه در مقابل این نیرو مقاومت می‌کند و در واقع دچار تراکم وفشردگی می‌شود. استحکام بالای فلز پایه‌ای که در مجاورت جوش می‌باشد در برابرفشردگی ناشی از انقباض جوش مقاومت می‌کند و در واقع فشرده شدن جوش را محدود می‌کند. بخاطر ممانعتی که فلز پایه به عمل می‌آورد، تنشهای طولی در جوش گسترشمی‌یابد.وقتی با ترکهای عرضی مواجه می‌شویم باید سطح هیدروژن و شرایطنگهداری الکترودها را مد نظر داشته باشیم. در مورد ترک عرضی ، کاهش استحکام فلز جوشمعمولا یکی از راهکارهای حذف این نوع ترک می‌باشد. تأکید زیادی بر روی فلز جوش وجوددارد چون فلز پر کننده به تنهایی ممکن است جوشی رسوب دهد که دارای استحکام پایینتریباشد و نیز تحت شرایط عادی فلزی نرم باشد. البته با تأثیر عناصر آلیاژی استحکام جوشبالا می‌رود و از نرمی آن کاسته می‌شود. استفاده از جوشهایی با استحکام پایینتر ،یک راه حل مؤثر در کاهش ترک عرضی مؤثر می‌باشد، البته به شریطی که استحکام جوش بااستانداردهای تعریف شده مطابقت داشته باشد.
پیچیدگی

پیچیدگی یا اعوجاج تا حدی در تمام انواع جوشکاری وجود دارد، دربسیاری موارد آنقدر کوچک است که به سختی قابل رؤیت است، ولی در بعضی موارد باید پیشاز جوشکاری به اعوجاجی که متعاقبا ایجاد می‌شود توجه کرد. مطالعه و بررسی اعوجاجبسیار پیچیده است و آنچه در ادامه آمده خلاصه است: علل اعوجاج هنگامی که فلزتحت بار ، کرنش می‌کند یا حرکت می‌کند و تغییر شکل می‌دهد: تحت بار گذاری ضعیففلزات بصورت الاستیک باقی می‌مانند. (به شکل اصلی خود باز می‌گردند یا پس از اینکهبار برداشته شد شکل می‌گیرند) که این تحت عنوان محدوده الاستیک شناخته می‌شود. تحت بار خیلی زیاد ، فلزات تا حدی تحت تنش قرار می‌گیرند که دیگر به شکل اولخود باز نمی‌گردند یا شکل نمی‌گیرند و این نقطه (نقطه تسلیم) نامیده می‌شود (تنشتسلیم).فلزات با حرارت دیدن انبساط می‌یابند و وقتی سرد می‌شوند منقبضمی‌شوند، فلزات در حین جوشکاری گرم و سرد می‌شوند که موجب تنشهای بالای ناگهانی واعوجاج می‌شوند. اگر این تنشهای زیاد از محدوده الاستیک بگذرند و از نقطه تسلیم نیزرد شوند، برخی پیچیدگیهای دائمی در فلز پدید می‌آید، تنش فلز در دمای بالا کاهشمی‌یابد. اعوجاج اثر ناخواسته انبساط و انقباض فلز حرارت دیده است.انواع پیچیدگی

سه نوع اصلی پیچیدگی وجود دارد:
1. زاویه‌ای


2. طولی


3. عرضی


کنترل پیچیدگی می‌تواند در سه مرحله انجام گیرد:
قبل از جوشکاری


حین جوشکاری


بعد از جوشکاری


کنترل پیچیدگی قبل از جوشکاری توسط روشهای زیر انجاممی‌شود:
1. خال جوش زدن


2. گیره ، بست و نگهدارنده


3. پیشگرم کامل و سرتاسری


4. مونتاژ اولیه مناسب


کنترل اعوجاج پس از جوشکاری:

1. سرد کردن آرام

2. صافکاری شعله‌ای (حرارت دهی معکوس)


3. آنیل کردن


4. تنش زدایی


5. نرمال کردن


6. صافکاری مکانیکی....
شامل ورد 54ص